Typ
Zbroje Poziom Slot Statystyki Do zdobycia z
Sailor helmet  warrior 41 hełm ice12%   energy-8%   soul12% Petty
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.0.12 (2020-07-09)