Potwór Nagroda HP Prędkość Ataki Wrażliwości Wyspy Do zdobycia
Skeleton Doświadczenie21 Złoto6 198 HP Prędkość: -1 Ataki: hit ice
Wrażliwości: fire soul soul Wyspy: Ashmor, Aurea, Solahmar, Solahmar Isles Do zdobycia: Flash hacker, Freezer shield, Lesser health potion, Lesser mana potion, Spark stick
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.0.12 (2020-07-09)