Potwór Nagroda HP Prędkość Ataki Wrażliwości Wyspy Do zdobycia
Flutto Doświadczenie134 Złoto18 634 HP Prędkość: -1 Ataki: hit energy
Wrażliwości: ice ice Wyspy: Yabutu Do zdobycia: Energy blade, Energy discuss, Small health potion, Small mana potion
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.0.12 (2020-07-09)