October 24

Świat: 33
Doświadczenie +423 620 484
    665 postaci
Największy przyrost: +929 790 417
    28.08.2020
Najmniejszy przyrost: -785 611 676
    07.09.2020
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.0.12 (2020-07-09)