October 24

Świat: 11
Doświadczenie +560 935 114
    750 postaci
Największy przyrost: +1 245 409 311
    28.09.2020
Najmniejszy przyrost: -1 473 439 498
    08.09.2019
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.0.12 (2020-07-09)