October 20

Świat: 1
Doświadczenie +219 184 752
    680 postaci
Największy przyrost: +1 179 615 119
    11.05.2020
Najmniejszy przyrost: -947 791 530
    04.09.2016
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.0.12 (2020-07-09)