Pinkygirls, w17

wizard wizard
Level 181
EP 882 771 669
Next level: 2 048 641
Global rank: 391 (wizard197)
w17 rank: 21 (wizard10)
Achievements rank: ? (wizard?)
Updated 354 days ago.
Max daily gain:
01.07.2018 , 181lvl, +2 698 956
Min daily gain:
25.06.2019 , lvl, ?
Date Rank Level Experience
06 Jul 00:05 #21 (wizard10) 181 882 771 669 ? ?
05 Jul 00:05 #21 (wizard10) 181 881 429 707 +1 341 962 +1 341 962
04 Jul 00:05 #21 (wizard10) 181 879 911 734 +1 517 973 +1 517 973
03 Jul 00:05 #21 (wizard10) 181 878 270 477 +1 641 257 +1 641 257
02 Jul 00:05 #21 (wizard10) 181 877 258 793 ? ?
01 Jul 00:05 #21 (wizard10) 181 874 559 837 +2 698 956 +2 698 956
30 Jun 00:05 #21 (wizard10) 181 873 147 049 +1 412 788 +1 412 788
29 Jun 00:05 #21 (wizard10) 181 872 082 215 +1 064 834 +1 064 834
28 Jun 00:05 #21 (wizard10) 181 870 740 711 +1 341 504 +1 341 504
27 Jun 00:05 #21 (wizard10) 181 870 152 313 +588 398 +588 398
26 Jun 00:05 #22 (wizard11) 181 868 316 518 +1 835 795 +1 835 795
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.