Potwór Nagroda HP Prędkość Ataki Wrażliwości Wyspy Do zdobycia
Long Doświadczenie117 Złoto16 544 HP Prędkość: -1 Ataki: hit energy
Wrażliwości: ice ice Wyspy: Yabutu Do zdobycia: Energy blade, Energy discus, Small health potion, Small mana potion, Topaz
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.1.0 (2022-08-18)