Typ
Zbroje Poziom Slot Statystyki Do zdobycia z
Enlighted ring 30 pierśnień hit9% Kappa , Kreppan
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.0.9c (2019-08-16)