Typ
Zbroje Poziom Slot Statystyki Do zdobycia z
Enlighted ring 30 pierśnień hit9% Kappa , Kreppan
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.